Цементарница УСЈЕ: Неделен преглед од средно-дневните мерења

21

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (19.05.2023 – 25.05.2023).