Вештачката интелигенција закана за три милиони работни места во Германија

39

Со брзото воведување на системи за вештачка интелигенција (АИ) во компаниите, многу вработени во Германија мора да се подготват за сериозни професионални промени.

Во Германија до 2030 година се очекува да се променат до три милиони работни места, што е седум отсто од вкупниот број вработени, покажува најновото истражување на глобалниот институт МекКинзи (MGI).

Сценариото на експертите на McKinsey претпоставува забрзано воведување на системи за вештачка интелигенција во Америка и Европа. Ова може да доведе до автоматизација на речиси една третина од работните часови до 2030 година.

До 2035 година уделот во ЕУ би можел да порасне на 45 отсто. Според проценките, би можеле да бидат потребни речиси 12 милиони промени на работни места до 2030 година во Европа и во САД.

Во Европа тоа е 6,5 отсто од сегашните работни места. Авторите го гледаат овој тренд како ризик за пазарот на трудот.

Од една страна, висококвалификуваните и натпросечно платените работни места тешко се пополнуваат. Од друга страна, можен е вишок на работници во секторот со ниски плати.

Најголеми промени се очекуваат во канцелариското работење и во административните сектори на компаниите и јавните институции. Повеќе од која било друга промена на работното место благодарение на вештачката интелигенција (54 проценти) во Германија доаѓа од овој сектор.

Заедно со Италија, Германија е особено погодена бидејќи канцелариските работни места заземаат висок удел во вкупната вработеност. Потоа следат услугите и продажбата на клиентите со 17 проценти и производствените активности со 16 проценти.

Во овие услови експертите од McKinsey очекуваат позитивни економски ефекти. Со забрзаното воведување на вештачката интелигенција и поефикасното дообучување на работниците во европската економија, годишната стапка на раст на продуктивноста до 2030 година може да се зголеми на три проценти.