Во првата половина од годинава: Во Шпанија извршени 180 евтаназии

92