Сахара ни испорача пустински песок: Како се создава оваа појава и дали е опасна?

1023

Поголемиот дел од Балканскиот Полуостров во текот на претходните денови беше под влијание на силен антициклон кој не дозволуваше облачноста и дожот да пристигне до нас. Исто така, над Балканот се уште има голема разлика во воздушниот притисок, затоа и натаму дува засилен јужен ветер. Освен во пониските, на повисоките височини има и силна јужна струја, која ни носи пустински песок од Африка.

Прогностичките модели покажаа количина од 180.000 тони прашина. Ова е таканареченото суво таложење, односно песок што се таложи на земјата. Овој феномен се јавува кога над Сахара се наоѓа циклон, односно вртложно движење, кое го крева песокот во повисоките слоеви на атмосферата.

Потоа, со адвекција, односно хоризонтално движење на воздухот, песокот се транспортира илјадници километри подалеку од пустината. Покрај сувото таложење, воздухот може да се таложи и со влажно таложење на земјата, а тоа е случај кога паѓа таканаречениот валкан, жолт дожд.

Што се однесува до Македонија, деновиве кај нас е забележано поголемо количество сахарски песок. Ова е честа појава во пролетните месеци. Најголемата концентрација на пустински песок кај нас е во април и мај.

Пустинскиот песок во помали количини генерално не влијае на здравјето на луѓето.

Според извештајот на Светската здравствена организација (СЗО, 2006), дневните концентрации на песок на површината од повеќе од 50 mg/m3 може да се сметаат за праг над кој може да се најде јасна статистичка врска помеѓу концентрацијата на песок и потенцијалните здравствени компликации поврзани со респираторните органи.

Висинските пробивања, како што беше случајот сега, се многу значајни бидејќи песокот влијае на рамнотежата на зрачењето (може да ја намали температурата за еден до два степени), формирањето на облаци како и жолтите дождови. Пенетрациите на земјата се важни за здравјето на растенијата, а потоа и за флората и фауната. Прекумерната количина пустински аеросол, исто така, влијае на видливоста на воздухот. Ова е важно за авијацијата, поморскиот и патниот сообраќај. Зголемената концентрација на песок во воздухот ја менува не само топлинската структура на атмосферата, туку и динамиката, која се манифестира преку заматување на небото и интензивни бои при изгрејсонце и зајдисонце.