Рама стајл – „олдскул“ за секоја прилика

    415
    Фото: П. Стојановски