Ново задолжување на државата од 35 милиони евра

    На Берза котираат државните обврзници

    28

    Македонија должи нови 35 милиони евра, откако на официјалниот пазар на Македонската берза веќе котираат државните обврзници издадени минатата недела.

    Станува збор за две обврзници со рок на доспевање за две, односно за 15 години со вкупна вредност од 34,8 милиони евра.

    За двегодишните обврзници Владата плаќа камата од 3,85% додека за 15 годишните 5,6%.