Според последниот извештај на Европската комисија, во просек помалку од 70% од Европејците живеат во свој дом, а во Бугарија овој процент е 85. Тоа ја дава седмата позиција на рангирањето според тоа дали домот е наш или изнајмен. Се добива впечаток дека првите места ги заземаат земјите од поранешниот источен блок, објави Телеграф.бг.

Најголемиот дел од населението на Романија живее во сопствен дом – дури 95%. А Германија е единствената во заедницата каде што населението живее повеќе под кирија отколку во сопствен имот. Ова ѝ го дава последното место. Рангирањето направено од платформата за собирање податоци „Статиста“ го пресметува односот помеѓу цените на куќите и приходот по глава на жител со делење на првата со втората. Просечниот коефициент е 124. Сè што е над оваа бројка покажува дека растот на цените на куќите во една земја го надминува оној на приходите и го одредува нивото на тешкотија на нејзините жители да купат имот.

Најскапо за купување сопствен дом е во Луксембург, Португалија и Чешка, а последни во рангирањето се Бугарија и Романија. Тоа значи дека од цела ЕУ најдостапно домување по приходи има токму овде и кај нашиот сосед. Бугарија е на прво место во рангирањето за најголем процент од населението кое не може да си дозволи да ги загрее своите домови. Со просечна вредност од 9% за земјите членки, процентот на Бугари чии домови се ладни е повеќе од двојно поголем – 22 и пол. По Бугарија се Кипар и Грција. Само 1% од Финците, на пример, кои исто така се последни во рангирањето, немаат можност да си обезбедат топлина.