Маски за лице, визири и антибактериски сапуни -прекугранична донација за граѓаните од Тетово и Елбасан

141

Донацијата од проектот „Развој на микро-прпетријатија на жени во прекуграничната област”  која опфаќа 9.600 маски за лице, 1.250 заштитни визири за лице и 1.100 антибактериски сапуни на природна основа, е наменета за граѓаните на Општина Тетово и Елбасан.

Центарот за управување со промени-ЦУП заедно со партнерските организации Институтот за Човекови Права, Фондација Егалите и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Албанија, го пренаменија дел од буџетот за да дадат придонес во справувањето со Ковид-19, граѓаните да се заштитат и да го поддржат женското претприемништво.

Оваа донација ќе им помогне на граѓаните, полицијата и здравствените работници во заштита на нивното здравје за време на извршување на работните обврски во Тетово, а наскоро ќе ја врачиме преку партнерите и во Елбасан. Благодарни сме што Делегацијата на ЕУ во земјава ни ја одобрија пренамената на буџетот за да ги изработиме овие потребни реквизити и да ги донираме онаму каде што е најпотребно, вели Јасна Пајковска, проектен координатор Центар за управување со промени (ЦУП).

Пајковска додаде дека во производството и изработката на донираните добра учествуваа жени, претприемачки од занаетчискиот, услужниот и производствениот сектор кои се активно вклучени во проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област”.

Проектот има за цел да ја зголеми конкурентноста на жените и женското претприемништво во регионот на Полог и Елбасан и да обезбеди одржливи решенија за развој на микро и малите бизниси на жените во прекуграничната област, истиот е поддржан од ЕУ и од Министерството за локална самоуправа.

– Со оваа акција даваме голем придонес како во заштита на граѓаните и спречување на вирусот, така и финансиска поддршка на фирмите кои се вклучени во акцијата. Сакаме да влијаеме на нивната ликвидност во овој период кога се забележува значителен пад на деловниот сектор, но исто така влијаеме и на подигање на родовата свесност, како и на значењето на жената и нејзиниот труд во услови пандемија, потенцира Пајковска.