Хрватска задржа на граница пратка со украси за торта од Србија – содржеле титаниум-диоксид

108
Фото:пекселс
Производот е означен како потенцијално ризичен.
Европската унија во 2022 година ја забрани примената на титаниум-диоксид како прехранбен адитив Е171.
Европската комисија го стори тоа по повеќегодишни преговори, на 14 јануари 2022 година.
Забраната во ЕУ се однесува исклучиво на адитивот во прехранбените производи.
Во другите области титаниум-диоксидот може и понатаму да се користи.