УЈП ќе ги блокира сметките на 8 компании кои не платиле солидарен данок

259

Управата за јавни приходи изготви решенија за блокирање на сметките на осум компании кои не го платиле солидарниот данок, по изминувањето на последниот законски рок на 24 ноември.

Девет компании не ја подмириле обврската за плаќање на овој еднократен кризен данок, од кои еден должник долгот ќе го намири со пребивање. Вкупната неплатена сума за која треба да се изврши присилна наплата е 453.621.919 денари, или околу 7,4 милиони евра.

„Од страна на Управата за јавни приходи доставени се опомени а по истекот на рокот по истите, следeше и фазата на доставување решенија за присилна наплата кај носителите на платен промет од парични средства (блокади). Управата за јавни приходи за осум должници достави решенија за присилна наплата од парични средства (блокади) а еден должник долгот ќе се намири со пребивање“, изјавија од УЈП.

Од друга страна, 147 компании ја имаат подмирено обврската во износ од 2.575.801.306 денари, или наплатени се околу 42 милиони евра.

Наплатата на овој данок започна од 25 септември со објавувањето на Законот за данок на солидарност во Службен весник, а регуларниот рок за плаќање беше до 25 октомври. Се верува дека компаниите кои доцнеа со негово исплаќање имаат очекување од Уставниот суд да го прогласи овој закон за противуставен.

Овој данок го плаќаат фирми што лани оствариле приход од над 10 милиони евра. Овие компании на разликата во добивката во однос на претходните три години, плаќаа данок по стапка од 30 отсто. За оние, пак, кои нема точно да ги пријават заработките или нема да го платат данокот, предвидени се и казни.