Поголем дел од Германците сакаат да работат четири дена во неделата по 10 часа дневно

24

Поголемиот дел од германското население сака четиридневна работна недела, со услов бројот на работните часови да остане ист.

Станува збор за модел кој неодамна е применет во Белгија. Вработените може да бираат дали сакаат да работат четири дена по 10 часа дневно, или пет дена по осум часа дневно, и со тоа бројот на работни часови неделно нема да биде променет.

Белгијците дадоа можност на работниците да бираат, а според истражувањето 71% од Германците би прифатиле четиридневна работна недела.

Белгискиот модел, пак, доби поддршка од 81% од испитаниците.