Министерството за култура ја презема реконструкцијата на Универзална сала

84

Правото за реконструкција на Универзалната сала конечно се пренесува од Град Скопје на Министерството за култура. На последната седница, Владата ја усвои информацијата од Министерството за култура за пренесување на правото за реконструкција на Универзалната сала.

Како што соопштија од владината прес служба, Владата го задолжила Министерството за култура, по приемот на целокупната документација од Градот Скопје, да ја согледа проектно – техничката и финансиската документација за реконструкцијата на објектот Универзална Сала и за потребните финансиски средства да обезбеди согласност за преземање на обврски на буџетски корисници за наредни три години (2024, 2025 и 2026 година).

-Владата ја задолжи министерката за култура да го склучи доставениот текст на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со реконструкција на објектот на Универзална сала во Скопје – се наведува во соопштението од Владата.