Заби на кредит без камата и со книшка

Заби на кредит без камата и  со книшка. Телефон 02/3067-494 и 070/296-649

Се за вашиот живот, љубов, пари, здравје

Се за вашиот живот, љубов, пари, здравје. Телефон 072/761-492

Сервис: Поправаме секакви куќни електрични апарати

Сервис: Поправаме секакви куќни електрични апарати. Телефон 075/665-462

Амајлије таласмани за љубов, слога, бизнис, заштита

Амајлије таласмани за љубов, слога, бизнис, заштита. Телефон 078/440-536

Водоинсталатер реновира купатила, одвод, довод, изолација, плочки, санитарија

Водоинсталатер реновира купатила, одвод, довод, изолација, плочки, санитарија. Телефон 070/824-272

Барам работа за грижа и нега на стари лица со водење...

Барам работа за грижа и нега на стари лица со водење домаќинство. Телефон 071/314-927

Повозрасна жена со искуство бара работа, помагање на постари лица

Повозрасна жена со искуство бара работа, помагање на постари лица. Телефон 070/314-890

Столар лепи и поправа стари столици, маси и се што е...

Столар лепи и поправа стари столици, маси и се што е од дрво. Телефон 070/998-338

Водоинсталатор отпушува одвод со машина -Кобра

Водоинсталатор отпушува одвод со машина -Кобра. Телефон 070/901-216