Барам работа како пом. Кувар,салатер,панирање со искуство. Тел 070 271 438....

Барам работа како пом. Кувар,салатер,панирање со искуство. Тел 070 271 438. По 17 часот јавување.

Догледувам постаро лице за стан со согласност на семејство

Догледувам постаро лице за стан со согласност на семејство. 070 271 438. Од 17часот до 20 часот.

Барам работа како салатер помошен кувар

Барам работа како салатер помошен кувар. Тел 070 271 438

Помош во решавање проблеми, здравствени, семејни, бизнис, љубовни

Помош во решавање проблеми, здравствени, семејни, бизнис, љубовни. Тел 078 440 536

Би чувала постара жена 24 часа

Би чувала постара жена 24 часа. Тел 076 719 078

Вршам дијагностички услуги изработувам амајлии, таласмани

Вршам дијагностички услуги изработувам амајлии, таласмани. Тел 078 440 536