Преноќиште во Центар бара жена за работа.

Преноќиште во Центар бара жена за работа. Телефон 076/467-676

Електрика и водовод, попраква на електрични апарати, бољери, санијатира, чешми отпушување...

Електрика и водовод, попраква на електрични апарати, бољери, санијатира, чешми отпушување и друго. Телефон 077/633-890

Се бара жена за чување на старо изнемоштено женско лице во...

Се бара жена за чување на старо изнемоштено женско лице во Кисела Вода- Скопје. Пожелно е да е од К. Вода Телефон 071/919-668

Преноќиште во Центар бара жена за работа возраст над 45 год....

Преноќиште во Центар бара жена за работа возраст над 45 год. Телефон 076/467-676