Барам слободна искрена жена за одржување на домаќинство до 60 год....

Барам слободна искрена жена за одржување на домаќинство до 60 год. Плата 15.000. Телефон 076/637-443

Мајстор за бурек бара работа било каде во Македонија.

Мајстор за бурек бара работа било каде во Македонија. Телефон 075/598-157

Барам жена за одржување домаќинство со возраст до 60 год.

Барам  жена за одржување домаќинство со возраст до 60 год. Телефон 070/322-958

Пензионер од Радишани бара куќна помошничка.

Пензионер од Радишани бара куќна помошничка. Телефон 075/228-040

Барам работа како негувателка на располагање 24 часа.

Барам работа како негувателка на располагање 24 часа. Телефон 076/719-078

45 г. Од Скопје бара работа, по можност физичка, или бара...

45 г. Од Скопје бара работа, по можност физичка, или бара да догледува стари лица заради оставина. Тел: 078/856-315

Дуќан за готови јадења има потреба од продавачки.

Дуќан за готови јадења има потреба од продавачки. Тел: 075 431 771

Слаткарница Крин има потреба од слаткар, слаткарка, пекар и слаткарски помошник...

Слаткарница Крин има потреба од слаткар, слаткарка, пекар и слаткарски помошник и хигиеничар Контакт: 075423098

Барам аргат за рушење свињарник, стаза и слично – Скопје.

Барам аргар за рушење свињарник, стаза и слично – Скопје. Телефон 078/924-273

Преноќиште во Центар бара жена за работа возраст над 45 год....

Преноќиште во Центар бара жена за работа возраст над 45 год. Телефон 076/467-676