Тобако има потреба од пероснал

Тобако има потреба од пероснал. Телефон 077/828-810

Потребен е општ работник за копање на водовод и канализација

Потребен е општ работник за копање на водовод и канализација и друго. Телефон 076/656-051

Барам работа пеглање облека кај фамилијарни луѓе

Барам работа пеглање облека кај фамилијарни луѓе. Телефон 070/225-058

Господин би чувал лица било каде во Македонија

Господин би чувал лица било каде во Македонија за почеток само СМС. Телефон 076/517-158

Жена со искуство бара работа – помагам на стари лица

Повозрасна жена со искуство бара работа, помагање на постари лица. Телефон 070/314-890

Чувам стари лица од понеделник до петок

Чувам стари лица од понеделник до петок. Телефон 071/369-049

Столар, поправа стари столици, маси, кревети

Столар, поправа стари столици, маси, кревети и се што е од дрво. Телефон 070/998-338

Чувам стари лица.

Чувам стари лица. Телефон 071/369-049

Преноќиште во Центар бара лице за работа

Преноќиште во Центар бара лице за работа. Пожелно познавање на странски јазик. Телефон 077/889-985