Столар поправа стари столици ,маси, и се што е од дрво

Столар поправа стари столици ,маси, и се што е од дрво. Телефон 070/998-338

Чувам стари лица 8, 10, 12, 24 часа

Чувам стари лица 8, 10, 12, 24 часа. Телефон 071/314-927

Се грижам и негувам стари лица.

Се грижам и негувам стари лица. Телефон 071/314-927