Центар за стерилитет во Скопје и Белград – лекување на машки...

Центар за стерилитет во Скопје и Белград – лекување на машки и женски стерилитет. Плаќање после бременост. Примам уште 2 медицински сестри за ласерска...

Барам жена за грижа на постара особа 4 часа дневно од...

Барам жена за грижа на постара особа 4 часа дневно од понеделник до петок. Жената живее во Скопје, Карпош 3. Тел:075 312 883

Столар поправа стари столици ,маси, и се што е од дрво

Столар поправа стари столици ,маси, и се што е од дрво. Телефон 070/998-338