Столар поправа стари столици ,маси, и се што е од дрво

Столар поправа стари столици ,маси, и се што е од дрво. Телефон 070/998-338

Се грижам за стари лица 8 и 24 часа одржувам домакинство.

Се грижам за стари лица 8 и 24 часа одржувам домакинство. Тел: o72245526

Стоматолошки услуги, протези, порцелан, коронки на рати без камата.

Стоматолошки услуги, протези, порцелан, коронки на рати без камата. Тел: 078 856 309

Барам жена за грижа на постара жена во СКопје-Карпош 3 по...

Барам жена за грижа на постара жена во СКопје-Карпош 3 по можност од поблиско место на живеење. Тел: 070394487