Барам жена за грижа на постара жена во СКопје-Карпош 3 по...

Барам жена за грижа на постара жена во СКопје-Карпош 3 по можност од поблиско место на живеење. Тел: 070394487

Се грижам за стари лица 8 и 24 часа одржувам домакинство.

Се грижам за стари лица 8 и 24 часа одржувам домакинство. Тел: o72245526

Барам работа како салатер помошен кувар во ресторан од Скопје

Барам работа како салатер помошен кувар во ресторан од Скопје. Со искуство. Тел  070 271 438