Барам работа како салатер помошен кувар во ресторан од Скопје

Барам работа како салатер помошен кувар во ресторан од Скопје. Со искуство. Тел  070 271 438

Барам жена за грижа на постара жена во СКопје-Карпош 3 по...

Барам жена за грижа на постара жена во СКопје-Карпош 3 по можност од поблиско место на живеење. Тел: 070394487

Се грижам за стари лица 8 и 24 часа одржувам домакинство.

Се грижам за стари лица 8 и 24 часа одржувам домакинство. Тел: o72245526