45 г, од Скопје бара работа, по можност физичка, или бара...

45 г, од Скопје бара работа, по можност физичка, или бара да догледува стари лица заради оставина. Тел  078 856 315

Се грижам и чувам стари лица

Се грижам и чувам стари лица. Тел 072 245 526

Се бара жена за чување на постаро машко лице во Зелениково

Се бара жена за чување на постаро машко лице во Зелениково. Работно време и плата по договор. Тел 078 912 380