Продавам плац нива во Волково на ул 22, 790 м2, цена фиксна 12,000 евра.

192

Продавам плац нива во Волково на ул 22, 790 м2, цена фиксна 12,000 евра. Телефон 078/514-069