Интелектуалец 53 год, вработен со сопствен стан во Скопје бара ѓоспоѓа за сериозна врска

349

Интелектуалец 53 год, вработен со сопствен стан во Скопје бара ѓоспоѓа за сериозна врска. Телефон 070/221-934