Интелектуалец 53 год, вработен со сопствен стан во Скопје бара ѓоспоѓа за сериозна врска

314

Интелектуалец 53 год, вработен со сопствен стан во Скопје бара ѓоспоѓа за сериозна врска. Телефон 070/221-934