Интелектуалец 53 год, вработен со сопствен стан во Скопје бара ѓоспоѓа за сериозна врска

35

Интелектуалец 53 год, вработен со сопствен стан во Скопје бара ѓоспоѓа за сериозна врска. Телефон 070/221-934