Дома 2018

Архива

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Милан Гагов од гр. Струга (9)

  Биографија за работата и дејноста на Милан Гагов од гр. Струга пред и за време на Илинденското востание.   Како пушкар (ораженик) во Струга во 1897 год....

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Ристе Г.Зенговски (8)

                                          Биографија Од Ристе Г.Зенговски роден 1881 год. во с.Цапари Битолска околија потекнува од селска средна фамилија, по националност Македонец. Кога навршив 8 годишна возраст јас...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Од Митра Котева Анѓелеска (7)

                                                 Б и...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : ПЕТАР Иванов КАЛЕВ (6)

ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НР МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ Ви испракјам сведенија за дејност на ПЕТАР Иванов КАЛЕВ, учител по француски јазик во економското средно школо во...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Јуруковски Јован   (5)

Јуруковски Јован                                                            Биографија За општествената работа на Јован Јуруков, родом од с. Тресонче, Галичко, живее во Скопје ул. „536” бр. 7. Во својата 29-годишна возврат 1901...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Милица Јосифова Боева (4)

  До Президиумот на Народното Собрание на НРМ Скопје   Молба Од Милица Јосифова Боева, родом од гр. Кичево, сега живее во Струмица   Од осниванјето на Македонската револуциона организација јас како учителка...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Малинка Најдова-Велјаноска (3)

БИОГРАФИЈА             На илинденски деец Малинка Најдова-Велјаноска од с. Ракитница, општина Демир-Хисарка, околија Битолска.             Родена сум 20. 2. 1875 година во село Ракитница од крајно...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : ТРПЕТА КУЗМАНОВ СТЕВКОВСКИ-АШИКОВСКИ (2)

НА ТРПЕТА КУЗМАНОВ СТЕВКОВСКИ-АШИКОВСКИ, од с. Драчево, околија Скопска   Ние доле подпишаните Спасе Крстевски-Шиндер и Венко Цветанов-Грчки, двајцата од село Драчево, околија Скопска, изјавуеме следното:   Лично...

ФЕЉТОН: ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА : Панзо Соколов (1)

  До Претседателството на Президиумот на Народното Собрание на Народна Република Македонија                            ...

ЕКСКЛУЗИВНО ВО ВЕЧЕР: Фељтон „ИЛИНДЕНСКИ СВЕДОШТВА”- до сега необјавени животни приказни и страдања на...

ВЕЧЕР, од понеделник 4 декември, па секој следен понеделник ексклузивно ќе ви пренесе дел од сведоштвата кои записничарите на минатото ги открија во државните...

ШТОТУКУ ОБЈАВЕНО

Анкети