Контакт

  • Редакција: 3219-650  и  078 330-968
  • Маркетинг: 3219-652  и  078 330-942
  • E-mail: vecer@vecer.press; marketing@vecer.press