Подигнат мешан и отпад од пакување покрај контејнерите на булевар „Крсте Мисирков“

34

Екипите на јавното претпријатие Комунална Хигиена на барање на Град Скопје по отстранувањето на „диви продавачи“ на булеварот „Крсте Мисирков“ подигнале пет кубни метри мешан комунален отпад и отпад од пакување. И покрај брзата реакција на екипите, повторно е забележано исфрлање на отпад на истата локација.

-Во текот на денешниот ден повторно е подигнат и транспортиран отпад составен од мешан комунален отпад и отпад од пакување во количина од 15 кубни метри кој беше одложен покрај контејнерите – соопштија од претпријатието.

ЈП Комунална Хигиена апелира отпадот да се исфрла во контејнерите наменети за комунален отпад, а не на јавните или сообраќајните површини, со што го оневозможува редовното метење и миење на тротоарите и движењето на пешаците.

Еко патролата на претпријатието во соработка со градските инспекциски служби ќе продолжи да врши надзор и едукација на споменатите микролокации.