Освежување

    151
    Утрински дожд, за вистинско освежување! фото/Н.Батев