Освежување

    197
    Утрински дожд, за вистинско освежување! фото/Н.Батев