Многу зелен кров :(

    770
    Утрински поглед кон залениот покрив на ГТЦ. фото:Н.Батев