Маски, капи и триста тракатанци

    111
    фото:Н.Батев