Мамо, мамо, на која плажа ќе одиме?

    141
    фото: П. Стојановски