Кометата Неовајс над Скопје

    46
    Кометата Неовајс над Скопје фото:Н.Батев
    Кометата Неовајс над Скопје
    фото:Н.Батев