Чевлите се огледало на човекот. Ама и маската.

    147