Глас во изолација

    77
    фото: Н. Батев

    ПРЕТХОДНИ 10