Билборт со поглед

    154
    Некој друг маркетинг фото/Н.Батев