Билборт со поглед

    124
    Некој друг маркетинг фото/Н.Батев