55 годишен од Скопје, исклучиво чувам стари лица заради оставина во имот и пензија над 500 евра. Се склучува договор

13

55 годишен од Скопје, исклучиво чувам стари лица заради оставина во имот и пензија над 500 евра. Се склучува договор. Телефон 070/396-678