Шпанија на мака:600.000 деца без педијатар

20
Главниот град Мадрид и областа Навара се заедниците со најголем дефицит на овие професионалци, а следа Андалузија и Каталонија. Се проценува дека недостасуваат уште 600.000 лекари за да се пополнат овие позиции, известува РТВЕ.
Има многу фактори кои доведа до оваа ситуација:несигурни услови во кои работат лекарите, преполни чекални каде што постои само еден професионалец, големи рурални подрачја кои треба да се покријат, и недостиг од медицински сестри.
Речиси половина од оваа работна сила е постара од 55 години и ќе оди во пензија за неколку години.

Стручњаците предупредуваат дека, доколку децата не бидат згрижени навреме, ќе се зголеми бројот на нарушувања во исхраната и психичите проблеми, како и бројо на деца со потешкотии во невролошкикот или говорниот равој, наведува РТВЕ.