Цементарница УСЈЕ: Неделен преглед од средно-дневните мерења

26

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (26.11.2021 – 02.12.2021).