Цементарница УСЈЕ: Неделен преглед од средно-дневните мерења 

39

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (04.06.2021 – 10.06.2021).