Цементарница УСЈЕ: Неделен преглед од средно-дневните мерења 

29

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (10.03.2023 – 16.03.2023).