Цементарница УСЈЕ: Неделен преглед од средно-дневните мерења

19

Цементарница УСЈЕ редовно објавува неделен преглед на средно-дневните мерења на емисиите од главните емисиони точки на Цементарницата.

Во прилог е прегледот на емисии од последниве седум дена (29.07.2022 – 04.08.2022).