Околу седум јавори на надвозникот кон Ново Село, на територијата на Општина Ѓорче Петров повеќе не зеленеат.

Поради негрижа на надлежните, односно поради тоа што системот за наводнување не функционира, дел од нив се исушиле и повеќе нема да прават ладовина, но и да штитат од загадување.              Фото: Ѕ. Плавевски