Тазе пензионер би чувал стари лица од понеделник до петок било каде во Македонија

8

Тазе пензионер би чувал стари лица од понеделник до петок било каде во Македонија. Телефон 077/974-548