Станбено и материјално обезбеден 54 годишен маж, со всс, вработен, бара госпоѓа до 48 години

9

Станбено и материјално обезбеден 54 годишен маж, со всс, вработен, бара госпоѓа до 48 години. Тел 070 221 934