Скопски пенизонер со добра пензија, имот и фирма, бара креативна и комуникативна женска особа за подобар заеднички живот .

238

Скопски пенизонер со добра пензија, имот и фирма, бара креативна и комуникативна женска особа за подобар заеднички живот . Телефон  075/228-040