Симпатичен, ситуиран од Скопје 40/182/80, бара згодна жена може и со едно дете.

115

Симпатичен, ситуиран од Скопје 40/182/80, бара згодна жена може и со едно дете. Телефон 078/924-273