Се продава плац 400 м2 во Могилечка река до патот за Самоков општина Македонски Брод. Има струја, имотен лист, цена по договор.

6

Се продава плац 400 м2 во Могилечка река до патот за Самоков општина Македонски Брод. Има струја, имотен лист, цена по договор. Телефон 070/854-865 070/463-051