Се продава нива во околината на село Говрлево 2500м2

4

Се продава нива во околината на село Говрлево 2500м2. Тел 070 901 846