Се вараат двајца чувари за ноќна смена.

11

Се вараат двајца чувари за ноќна смена. Може и повoзрасни и стечајци. Телефон 070/204-151 Лазо