Светска банка дава 70 милиони евра за локални патишта

65

Потпишан е договор со Светска банка со кој се обезбедуваат 70 милиони евра за рехабилитација, реконструкција и надградба на 450 километри локални патишта во 80 општини во земјава.

-Проектот е дел од четиригодишната Рамка за соработка со Светска банка во вредност од 420 милиони евра, која опфаќа инвестиции во инфраструктура, проекти за вложување во човечки капитал, фискална одржливост и одржливост на животна средина, посочува министерката за  Ангеловска.

Министерството за финансии наведува дека средствата се обезбедуваат под исклучително поволни услови, со рок на отплата од 15 години и грејс-период од пет години и каматна стапка од шестмесечен ЕУРИБОР зголемен за фиксен распон, со што сега каматната стапка изнесува 0,15 проценти.

Во Министерството за транспорт и врски веќе е формирана проектна единица за спроведување на проектот, до која општините може да доставуваат проекти.