Промоција на ревијата „Стожер“ на ДПМ

21

Во Друштвото на писателите на Македонија ќе биде промовирана ревијата „Стожер“ за 2022 година. На промоцијата ќе се обратат Христо Петрески, претседател на ДПМ и Славчо Ковилоски, главен и одговорен уредник на ревијата.

Во трите броја подготвени од новата редакција, која освен Ковилоски ја сочинуваат: Лилјана Пандева, Даниела Андоновска-Трајковска, Лејла Емин Шериф и Стефан Марковски, се објавени стотина прилози од вкупно 70 автори.

Освен новини во редакцијата, ревијата има и нов графичко-технички дизајн, како и нови рубрики (Хроника на ДПМ, Литературни вести од светот и од Македонија).

На страниците на „Стожер“ оваа година се одбележани низа јубилеи (Владимир Костов, Горан Стефановски, Васил Иљоски итн.), повеќе студии и осврти, есеистички записи, прозни и поетски остварувања, епистоларни обраќања.

Од ДПМ истакнуваат дека прилозите на „Стожер“ се индексираат и се евидентирани во заедничката интернетска библиографска платформа COBISS, на која се поврзани преку 1390 библиотеки од Балканот.

-Ова овозможува вмрежување и прегледност на сите објавени прилози на нашите страници со едноставно впишување на името на авторот или насловот на делото. Со тоа, имињата и делата на македонските писатели стануваат дел од глобалната мрежа на информации и лесно достапни за пребарување. Ревијата „Стожер“ останува отворена за соработка и промовирање на квалитетни прилози поврзани со македонската и светската книжевна сцена, водејќи сметка за стилските и естетските вредности на објавените материјали, посoчуваат од Друштвото на писателите на Македонија.