Продавам 3 големи кинески вазни, одлично сочувани.

70

Продавам 3 големи кинески вазни, одлично сочувани. Телефон 078/703 821